die CONRADIE familie

 van Suid-Afrikathe CONRADIE family

from South AfricaGALERY

  Die Conradie Foto Galery


  Daniël Jacobus (1809-1888) - die eerste eienaars van die Conradie familieplaas Koelfontein (Ceres). Daniël Jacobus Conradie (c2d4e8) is op 24 Julie 1807 op Nieuw Munster (Wolseley) gebore, en is in 1830 met Maria Margaretha Susanna MARAIS op Tulbagh getroud. Hy het op 11 Maart 1832 die plaas Koelfontein naby Ceres gekoop - sedertdien is dit steeds in besit van sy nageslag. Hierdie egpaar het 14 kinders gehad. Toe oupa Daantjie al bejaard was - hy is in 1888 oorlede - was sy bene nie meer so goed nie, het hy die meeste van sy tyd op die hoë stoep met sy beroemde verkyker deurgebring. Die verkyker het hy op een van sy reise na die Kaap van 'n skeepskaptein as geskenk gekry. Daarmee kon hy 'n man se  skape op 'n afstand van 15 myl tel en die regte getal gee. [ Nota: Die foto hierby is eintlik 'n houtskooltekening van die egpaar - destyds, toe fotografie nog in sy kinderskoene was, is sulke tekeninge dikwels vir gebruik as portrette gemaak.]


  Daniël Jacobus (c2d4e8f4), gebore op 13 Mei 1837 as 4de kind van die eerste eienaar van Koelfontein, was die tweede eienaar van die Conradie familieplaas Koelfontein (Ceres). Hy is getroud op 11 Maart 1862 met sy niggie Hester Elizabeth (Hessie) Conradie (c2d4e6f4).  Hy is in 1923 oorlede. 


  Hendrik Daniël Conradie (1857-1930) - c2d4e6f14 - was die 14de en laaste kind van die eerste eienaar van Koelfontein, Ceres. Hy is in 1882 met Maria Magdalena Aletta HUGO getroud. Hulle het 9 kinders gehad, maar 'n groot tragedie het die gesin getref toe die 3 jongste kindertjies in 1888 binne 12 dae van mekaar aan komplikasies weens masels oorlede is. Toe hierdie foto in ongeveer 1903 geneem is, het die familie in die historiese herberghuis op Karoopoort gewoon. Op die foto verskyn agter die kinders Danie(g3), Miemie(g2), Pieter(g1); en voor Anta(g7), Hennie(g8) en Hansie(g9). Die vader hier het baie jare met 'n seerplek aan sy voet geloop - dit wou nie genees nie - maar is volgens famielie oorlewering veroorsaak deur iets waarin hy in die veld getrap het. 'n Dokter het dit verkeerdelik as melaatsheid (daar was destyds baie streng regulasies oor die siekte) gedianoseer, en hy is verban na Robbeneiland, waar die voet toe na 'n tyd onder die knie afgesit is, en na sy herstel is hy toegelaat om met sy familie op Ceres te herenig, en is hy daar meer as 20 jaar later oorlede.    


  Dr Elizabeth Conradie (Tulbagh 10.8.1903 - Amsterdam 27.10.1939) was miskien die Conradie persoon wat by haar (jeugdige - 36 jr oud) afsterwe die meeste huldeblyke in die Suid-Afrikaanse pers uitgelok het. Prof. Petrus Nienaber het vertel dat hy die woord "Africana" die eerste keer by Bettie Conradie gehoor het. Selfs vandag bly is sy nie vergete nie -  nog in 1998 is 'n gedenklesing op Vrouedag oor Bettie Conradie se nalatenskap hou, en was daar 'n voorneme om in 1999 op haar sterfdag 'n krans op haar graf te lê.
  So het dr Elizabeth Conradie, vanuit Amsterdam, op 11 September 1939, 'n brief aan Oom Hennie (HLN Conradie) afgesluit.


  Johannes Hendrik Conradie (Rietvlei 10.2.1872 - Klein Brakrivier 21.1.1940) Hy was die seun van die man wat met sy kop voor 'n wawiel beland het. Hy het ondermeer in die ABO geveg by Modderrivier en Magersfontein. Vanaf 1917 was hy vir 7 jaar die superintendent van die NG.Kerk nedersetting by Kakamas. Vanaf 1929 was hy vir 10 jaar Administrateur van Kaapland.


  c1d2e4f2g4.  Ernst Lodevicus Conradie gebore 19.5.1858 
                   x 27.1.1891 Maria Catharina JORDAAN (22.12.1865, †14.6.1960)
                   † 25.10.1900 gesneuwel as Veldk. te Fredrikstad. 
  Sover ons weet, was hy die enigste Conradie wat 'n offisiersrang in die ABO beklee het. Hy was in bevel van ongeveer 100 man, waarvan die meeste Kaapse Rebelle was, toe hulle deur 'n Engelse oormag vasgekeer is, en hulle dus verplig was om tot die laaste man te veg. 
   


  c1d10e3f2g1h5.  Dawid Johannes (Dawie) 24.10.1922 [Hoopstad] {Ds.}
                      x Aletta Dorothea WAGENAAR
                      † 11.01.1978
                        Matrikuleer 1941 op Kroonstad, word NGKerk predikant,
                        1951 gelegitimeer, 1952 Boschpoort, 1957 Decoligny,
                        1959 Odendalsrus, 1963 Hoopstad, 1969 Potchefstroom
                        Hy was op 'n stadium eienaar van die plaas Kromlaagte
                        by Hoopstad, en het dit aan c1d10e3f2g8h1 verkoop.
  (Odendaalsrus: Op 26 Oktober 1958 word ds. DAVID JOHANNES CONRADIE (1923-1978) as 8ste leraar van die gemeente beroep om op 30 Januarie 1959 hier bevestig te word. Hy was veral bekend vir sy arbeid op die terrein van die Diens van Barmhartigheid en die Sending. Op 14 Junie 1962 het die gemeente afskeid geneem van hierdie leraar nadat hy 'n beroep na HOOPSTAD aanvaar het.)


Die Conradie

"Kwart-millenium"

Fees (1939)

Op 27-29 Desember 1939 is die sogenaamde Conradie  "Kwart-millenium - Fees" in die Strand gehou toe gemeen is dat dit 250 jaar was sedert die Conradie stamvader na die Kaap gekom het. (Dit is eers later vasgestel dat ons stamvader reeds in 1685 hier aangekom het.)
Op die groepfoto hierbo verskyn net meer as 'n honderd feesgangers van 1939. Op die foto kan ons 4 kinders sien, en moontlik is daar nog in 2012 van hierdie 4 persone wat nog leef.Groepfoto: 1939 Conradie-fees in die Strand. (Klik op foto 'n groter weergawe.) Hierdie foto is goedgunstiglik voorsien deur André Conradie (c2d5e2f3g4h4i2) van Wellington.

Moontlik kan u van die mense in die foto identifiseer. Ons hoor graag van u as u mense kan uitken. Op die fees het die volgende persone die teenwoordigheidsregister deur die loop van die fees geteken. Almal was nie noodwendig teenwoordig toe die foto geneem is nie.

  1. H.L.N. Conradie, Luckoff, O.V.S., Voorsitter. (c2d4e8f13g5.  Hendrik Ludolph Neethling)
  2. J.H. Conradie, Waalstraat 4, Kaapstad, Sekretaris
  3. D.J. Conradie, Scharmbergstraat, Parow.
  4. E.L.H. Conradie, Pk. Haupts Rust, Transvaal.
  5. L.E. Conradie, Scharmbergstraat, Parow.
  6. F.P.S. LE ROUX, Sorgvliet, Paarl. (7. se eggenoot)
  7. Christina Johanna (geb. Conradie) LE ROUX, Sorgvliet, Paarl.
  8. M.J.C. (Conradie) Heyns, Brandfort.
  9. Gertruida Conradie LE ROUX, Sorgvliet, Paarl (7 se dogter).
  10. J.P. Conradie, Richmond, K.P.
  11. Abraham Julius VAN VELDEN, Vlottenberg, Stellenbosch. (eggenoot van 12)
  12. Gertruida Elizabeth (geb. Conradie) VAN VELDEN, Vlottenburg, Stellenbosch. (c3d6e1f6g9.  24.07.1889)
  13. Barbara Isabella (geb. Nöthling) Conradie, Vinkrivier, Robertson. (moeder van 14, 15, 16)
  14. Maria Wilhelmina Conradie, Vinkrivier, Robertson
  15. Barbara Isabella Conradie, Vinkrivier, Robertson.
  16. Anna Sophia Conradie, Vinkrivier, Robertson.
  17. Alwijn Petrus Conradie, Vinkrivier, Robertson. (vader van 14, 15, 16)
  18. Josef Adriaan Conradie, Nuy, Worcester.
  19. Hermanus Adriaan Conradie, Vinkrivier, Robertson.
  20. Maria Wilhelmina (geb. Edn) Robertson.
  21. Hermina Elizabeth Maria Conradie, Vinkrivier, Robertson.
  22. Maria Wilhelmina Conradie, Vinkrivier, Robertson.
  23. Frederik Jacobus NEETHLING - Tulbaghweg: Ouma is gebore Conradie.
  24. Daniël Jacobus Conradie, Stellenbosch.
  25. Margaretha (van Graan) Conradie, Vinkrivier, Robertson.
  26. Jacobus Delarey Conradie, Curtisstraat 4, Kaapstad. (Ds. Jac.)
  27. Elizabeth Conradie, Richmond, Kaap.
  28. Petronella Conradie, Richmond, Kaap.
  29. Margaretha Elizabeth Conradie, Hopetown, K.P.
  30. mev. D. G. (geb Joubert) Conradie, plaas De Liefde, Wolseley.
  31. Wilhelmina Cornelia Conradie, plaas De Liefde, Wolseley.
  32. mev S.J. (geb. Pienaar) Conradie, Unionstraat 3, Beaufort-wes.
  33. Alice Mabel Conradie, Hopetown.
  34. Francois Daniël Conradie, Koelfontein, Ceres.
  35. Ena Conradie, Luckhoff (c2d4e8f13g5h4.  Maria Magdalena  20.11.1932)
  36. Ina Conradie, Nuy, Worcester.
  37. Pieter van Graan Conradie, Nuy, Worcester. (c1d8e3f3g1h3i2.  17.06.1924)
  38. Johannes Hendrik Conradie, Nuy, Worcester.
  39. Sarah (geb. van Graan) Conradie, Nuy, Worcester.
  40. Beatrice FICK, Silvertonweg, Plumstead.
  41. H.G. (geb. De La Rey) Conradie, Lichtenburg.
  42. J.L. (geb. de Villiers) Conradie, Sand Hills
  43. Alettha Elizabeth Conradie, Bothas Halt.
  44. Pieter Jacobus Conradie, Sand Hills.
  45. Johannes Petrus Jordaan Conradie, Skoonuitsig, Bothas Halt.
  46. Gertruida H. (geb. Fields) Conradie, Sand Hills, Worcester.
  47. Pieter Jacobus Conradie, Sand Hills, Worcester.
  48. Elizabeth Maria (geb Odendal) Conradie, Sir Lowry's Pas
  49. Hester Elizabeth Conradie, Ceres.
  50. Debora Retief Conradie, Ceres.
  51. Alettha Elizabeth (geb. du Plessis) Conradie
  52. Willem Stephanus Conradie, Ceres.
  53. Catharina Cornelia (geb. Conradie) van der Spuy, Williston.
  54. Philippus Conradie, Luckhoff (c2d4e8f13g5h1)
  55. Anna D.G. (geb. Conradie) van Zyl, Hanover.
  56. Matilda van der Spuy, Williston (53 se dogter?)
  57. Anna D. van der Spuy, Williston (53 se dogter?)
  58. Izak Jacob van Zyl (55 se eggenoot?)
  59. J.B.J. Conradie, Koelfontein, P.A.Hamlet.
  60. Gertruida Conradie, Koelfontein, P.A.Hamlet.
  61. Ben Conradie, Bus 25, Stellenbosch
  62. K.G.F.B Conradie, Oude Brug, Elgin K.P.
  63. W.S. Conradie, Pastorie, Loxton. (Ds.)
  64. Adrie Conradie, "Spandau", Suider-Paarl.
  65. F.D. Conradie, Bus 45, Worcester
  66. Hester Elizabeth Conradie, "Doringbos", P.A. Hamlet.
  67. Aletta Elizabeth Conradie, New Munster, Wolseley.
  68. Pieter Jakobus Conradie, New Munster, Wolseley.
  69. Aletta Magrietha Conradie, Louisvale, Upington.
  70. Aletta Elizabeth Conradie (Jnr.) New Munster, Wolseley
  71. Maria Susanna Conradie, New Munster, Wolseley.
  72. Gabriel Francois Conradie, New Munster, Wolseley.
  73. Hendrik Francois Conradie, New Munster, Wolseley.
  74. H. van Vuuren, Copeland Road, Rondebosch. (eggenoot van 84.)
  75. Susanna H. (geb. Conradie) van der Merwe, Skoonuitsig, Breë Rivier Stasie.
  76. Francois Daniël Conradie, Posbus 6, Laingsburg K.P.
  77. Aletta Margaretha Conradie, Romansrivier, Wolseley.
  78. H.L.J. Conradie, Luckhoff. (c2d4e8f13g5h2.  Hendrik Ludolf Jacobus)
  79. S.F. Conradie, Sandstraat, Robertson.
  80. Pieter Conradie, Skoonuitsig, Botha's Halt.
  81. Philip J. Conradie, Tulbaghstraat 37, Worcester
  82. Jan Hendrik Conradie, Bergsig, Sir Lowry's pas
  83. Daniël Jacobus Johannes Conradie, Excelsior, P.A. Hamlet.
  84. Petronella Jacoba (geb. Conradie) van Vuuren, Copelandweg 3, Rondebosch.
  85. F.D. Conradie, Koelfontein, P.A. Hamlet.
  86. F.J. Conradie, Posbus 28, Lichtenburg.
  87. P.J.Conradie, Langstraat 13, Lichtenburg.
  88. J.S. Conradie, Whitestraat, Robertson.
  89. E.L. Conradie, Sir Lowry's Pas, Stasie Meester
  90. A.F. Conradie, Grikwastad
  91. Esther Conradie, Robertson.
  92. J.H. Conradie, Robertson.
  93. Petronella Conradie, Robertson.
  94. P.C. Conradie, Ladybrand.
  95. B. (geb. Conradie) Fick,  Silvertonweg, Plumstead.
  96. Johanna Susanna Conradie, Grikwastad.
  97. Martha N. Conradie, Tulbaghstraat, Worcester.
  98. Philippa Johanna Conradie, Voorbereidendeskool, Goodwood.
  99. Maria Magritha Susanna (geb. Conradie) van Rooyen, Klipdrift, Humansdorp.
  100. S.J. Conradie, Klaasvoogds, Robertson.
  101. P.J. Conradie, Rietwal, Richmond.
  102. J.P. (geb. Conradie) Burger, Richmond.
  103. P.J. Conradie, Richmond.
  104. C.J. Conradie, Richmond.
  105. M.O.E. Conradie, Richmond K.P.
  106. Truida le Roux, Paarl.
  107. H.T. Conradie, Cemkel (P.A. Hamlet.)
  108. M.J. (geb. Du Toit) Conradie, P.A.Hamlet
  109. P.P.L. Conradie, Doornsbos, Koelfontein, Ceres.
  110. H.J. (geb. van der Merwe) Conradie, Koelfontein, Ceres
  111. A.J. (geb. Conradie) du Toit, Bokfontein, Ceres
  112. Elizabeth (geb. Hoitsema) Conradie (eggenote van 113)
  113. Louis Jacobus Conradie (c3d6e7f8g2)
  114. Susanna Johanna Francina (geb. Frick) Conradie
  115. H.P. Conradie, Richmond
  116. M.A. (geb. van Heerden) Conradie
  117. S.J. Conradie, Richmond
  118. P.T. van Rooyen, Klip Drift, Humansdorp.
  119. D.E. Conradie, Luckhoff. (c2d4e8f13g5h3.  Daniël Eduard 30.11.1926)
  120. D.P.C. Conradie, Marthinus Vlei, P.K. Ashton.
  121. D.B. Conradie, Rietwal, Richmond K.P.
  122. C. Conradie, Rietwal, Richmond K.P.
  Die Conradie Streekfees 2000
  Die volgende foto's is vinnig 'gesteel' by geleentheid van die Conradie 2000 Streekfees, gehou op die pragtige plaas WERDA by Nuy (Worcester) op Saterdag 29 April 2000. 

  [LET WEL: Eintlik het ons te min foto's geneem van die wat moes geneem word, en is daar baie wat nog hier geplaas sou kon word - as iemand so iets het, kan hulle dit asb. instuur.]


  Frans Conradie, voorsitter van die Conradie WERDA-komitee (familie-bond) saam met sy vrou Philda. Frans is die 5de Conradie eienaar van die plaas Koelfontein, Ceres, wat reeds in 1832 in Conradie besit gekom het. Frans, wat hier sy das met die Conradie-wapen dra, het die Streekfees 2000 pragtig gelei, en almal dadelik tuis laat voel.


  Hier is Oom Topper Conradie (80), sekretaris van die WERDA-komitee aan die woord. Oom Topper was die ywerige dryfkrag agter die idee om 'n Conradie 2000 Streekfees te hou, en ons is dit almal aan hom verskuldig dat die fees plaasgevind het.


  'n Paar sprekers moes voordragte doen. Hier vertel André Conradie van Wellington meer van sy navorsing oor die Europese herkoms van die Conradie's. Ondermeer het hy genoem dat die Conradie's se voorsate eens op 'n tyd regte rowwe mense was, wat vandag bekend staan as die Vandale & Barbare - dus geen engeltjies nie!.


  Pieter Conradie moes meer vertel van die 'nuwe' Geslagsregister. Hy het verduidelik wat die voorgeskiedenis van die register was, en hoe die rekenaar en Internet nou gebruik word om die register reg te stel en verder uit te bou. En natuurlik soek hy meer inskrywings in die geslagsregister. Daarvoor maak hy staat op die familie se hulp!


  Oom Derick Conradie (76), geliefde oud studente-leraar van Stellenbosch, het die feesrede gelewer. Sonder 'n enkele nota, het hy 'n pragtige boodskap gebring - gebou op die gedagte dat die Conradie-van afstam van die noemnaam Konrad, wat "dapper raadsman vir sy mense" beteken.


  Hier is Willie Conradie (60), boer van Lichtenburg, Wes-Transvaal in gesprek met Pieter Conradie oor Willie se familie in die geslagsregister. Willie het die groete van al die Conradie's in sy kontrei by die Streekfees kom oordra. 


  Feesgangers kyk na die inligtingsbord wat André Conradie so netjies vir die fees voorberei het. Ondermeer was daar die Conradie-familie bondswapen; 'n kaart van die deel van Duitsland (Marburg) waarvan die Conradie's kom, foto's van die keiserlike grafkerk en baie ander inligting.


  'n Algemene blik in die pragtige omgewing van WERDA se tuin.


  Nog 'n algemene uitsig in perfekte weersomstandighede op die feesgangers  in gesprek


  Hier bestudeer Willie Conradie (De Liefde, Wolseley), sy vrou Sanet, en sy moeder Hettie, 'n kopie van die Conradie-geslagsregister, om te sien of hulle inligting op datum is. Die bevinding? Alles is nie op datum nie! Feesgangers kon vorms neem waarop hulle later hulle besonderhede kan pos - in antwoord ontvang hulle 'n toepaslike uittreksel uit die register.


  Ons was besonder bevoorreg om twee geslagte van Oom Hennie (HLN) van die geslagsregister, se nageslag op die streekfees teenwoordig te hê. Hier verskyn HLN se seun, Oom Dolf Conradie (75), wat spesiaal vir die geleentheid vanaf Bloemfontein gereis het. Agter hom staan sy seun, Ryno. Oom Dolf het as skoolseun dikwels sal met sy vader gedurende skoolvakansies gereis - dis nou so in 1940 se omgewing - wanneer hulle op soek was na Conradies in doopregisters, huweliksregisters, en wanneer hulle sommer huisbesoek by Conradies gedoen het.


  Frans van Koelfontein het in 1999 vier portrette laat skilder van die eerste vier eienaars van die plaas Koelfontein. Frans het hierdie 4 pragtige werke op uitstalling by die fees gehad, en ons weet nou ons moes hom saam met die 4 werke gefotografeer het. Pieter (*1946) was gou om homself met die 'oudste' man te laat afneem, want die man op die prent hier is sy oor-Oupagrootjie - Daniël Jacobus *24.07.1809 - het in 1832 die eerste eienaar van Koelfontein geword.

Dec 2011: Page designed and created by Piet Conradie;