die CONRADIE familie

 van Suid-Afrikathe CONRADIE family

from South AfricaOUTEURS  

'n Onvolledige lys van publikasies geskryf deur Conradie outeurs opgestel 21 Sept 2000
An incomplete list of publications written by Conradie authors

NOTA: Hierdie lys probeer fokus op werke wat geskrywe is vir ‘n meer algemene gehoor, en navorsingsverhandelings (waarvan daar vele is) is sover moontlik uitgesluit – enkele van onderstaande kan moontlik ook in die navorsingsgroep geklassifiseer word.

 

Conradie, Andries Francois

   THE LIFE AND WORK OF THE METHODIST MISSIONARY PETER HARGREAVES IN THE LAND OF  SIGCAU, CHIEF OF THE AMAMPONDO, 1882-1901 / by Andries Francois Conradie. -- 1967. 212 leaves : ill.

 

Conradie, Anna Louize

   LAURA / deur Anna Louize Conradie; Pretoria : Unie-Boekhandel, 1942, 232 p

   NUWE GEBOOIE / deur Anna Louize Conradie 1943

 

Conradie, Ben (Barend Jacobus), 1913-

   ANDREW MURRAY NA HONDERD JAAR / deur Ben Conradie, Stellenbosch : Christen  Studente-Vereniging, 1951. 213 p. ; 18 cm.

   AS OOM MARKUS WEER KOM / Ben Conradie, Kaapstad : Juta, 1978 1981 druk 117p. : ill (deur André van Schalkwyk) Jeugboek.

   BOOMSINGERTJIE, SING! / Ben Conradie, Kaapstad : Juta, 1980 96 p. : ill.

   CONRADIE-SAAMTREKKE, 1932, 1939, 1945, 1956 / [opgestel deur Ben Conradie],  Strand : Ben Conradie, [1976?] 63 p. ; 21 cm.

   DIE DE KUILEN-KOMMANDO / Ben Conradie, Jhb: APB 1945, 241 p, Lente-serie nr 12

   DIE DUIWE EN DIE SPREEU / Ben Conradie

   DIE GEHEIM VAN DIE NIMMEREINDKLOOF / deur Ben Conradie, Kaapstad :  Maskew Miller, [19--?] 105 p. (Die Nagwolwe ; no. 7. )

   DIE GOEIE HOOP / Ben Conradie, Johannnesburg : APB, 1950. p. 244

   DIE INTIEME JOERNAAL VAN MARIA VAN RIEBEECK / Ben Conradie, Kaapstad : Juta, 1983 113 p. : ill. ;   22 cm.

   DIE JAGKLUB-MOORD / deur Ben Conradie, Kaapstad : Maskew Miller, [19--?]   100 p. (Die nagwolwe ; no. 5. )

   DIE PUT MET DIE GOUE WATER / Ben Conradie, Jhb: Perskor 1976, 64 p, Jeugboek

   DIE RIETBOK SE FLUIT / Ben Conradie, Wynberg : Juta, [19--?] 101 p. : ill.

   DIE SKYNGEVEG / Ben Conradie, Kaapstad: Tafelberg 1981, 87p, 22cm, Jeugboek

   DIE SPRINGBOKKE VAN DIE KAROO / Ben Conradie, Kaapstad:Maskew Miller 1960?   p150.; 20cm, jeugboek

   DIE VERTREK VAN DIE RIETSWAELS / Ben Conradie, Kaapstad : Juta, 1977      100 p. : ill.

   DIE WIT ZAIDA / Ben Conradie, Kaapstad Tafelberg, 1983, 88p, 22cm, 1ste uitg    jeugboek

   DIEPRIVIER SE MONSTER / Ben Conradie, Kaapstad : Maskew Miller 19??, 115p    Nagwolwe-reeks : nr 3

   DONKER NAGTE / deur Ben Conradie, Kaapstad : Maskew Miller, [19--?] 119 p.      (Die Nagwolwe ; no. 4. )

   HELOÏSE / Ben Conradie, Pretoria : Keurbibliteek 1951, 231p

   KOGMATIEN / Ben Conradie, Kaapstad : Tafelberg 1984, 1st uitg, 75p; 22cm, Jeug

   SPEURDERS OP DIE SPOOR / Ben Conradie, Jhb: Perskor 1977, 91p, Jeugboek

   SPEURDERSBLOED / Ben Conradie, Kaapstad:Maskew Miller 1958, 132p,      Nagwolwe-reeks nr 1

   SPORE OP DIE BERGPAD / Ben Conradie, Jhb:APB, 1946, 185p

   SOSIOLOGIESE BESKRYWING VAN DIE CHRISTEN-STUDENTEVERENING AS 'N SUID-AFRIKAANSE  JEUGBEWEGING / deur B.J. Conradie, [S.l.] : Universiteit van Stellenbosch,  1937 105 blaaie ; 25 cm.

   SY VERLORE NOOIENTJIE / Ben Conradie, Jhb:APB, 1946, 253p, Lente-serie : nr 24

   TAKBOKKOP SE SPEURDERS / Ben Conradie, Kaapstad: Maskew Miller, 1947?,  112p, Nagwolwe-reeks: Nr 2. (Jeugboek)

   VASGEKEER IN DIE NIMMEREINDKLOOF / deur Ben Conradie, Kaapstad : Maskew Miller, [19--?] 87 p. (Die Nagwolwe ; no. 6. )

   VREEMDE SPORE / Ben Conradie, Jhb : APB, 1948, 231p, Lente-serie : nr 36

   WIE ANDERS AS JY? / Ben Conradie, Pretoria Keurbiblioteek, 1951, 235p

   'N GOD WELGEVALLIGE OFFER : 'N LEWENSKETS VAN ELLEN JACOBS (in lewe reisende  sekretaresse van die CSV) / saamgestel deur  Ben Conradie, Stellenbosch CSVM van SA 1951, 127p, 18cm

 

Conradie, Charl F.

   MURRAYSBURG TYDENS DIE ANGLO-BOERE OORLOG, 1899-1902 / saamgestel deur  Charl F. Conradie, Oudtshoorn : Bowles.

 

Conradie, D.G. (as vertaler uit die Duitse werk van Friedrich Schiller)

   DI NEEF ALS OOM / oorgeset in Afrikaans deur D.G. Conradie, Kaapstad : Van de  Sandt de Villiers, 1909, 36p.

 

Conradie, E. M.

   RUS VIR DIE HELE AARDE : WAT DOEN ONS AAN ONSSELF EN DIE AARDE? / Ernst  Conradie ; illustrasies deur Piet Grobler, Kaapstad : Lux Verbi, c1996 172   p. : ill.

 

Conradie, Elizabeth (Elizabeth Johanna Moller), 1903-1939

   HOLLANDSE SKRYWERS UIT SUID-AFRIKA : 'n kultuur-historiese studie / deur  Elizabeth Conradie, Pretoria : De Bussy, 1934-1949 2 v. ; 23 cm.

 

Conradie, Eric 1939-

   THE IRON ROAD TO THE SEA. : PRETORIA-MAPUTO ONE HUNDRED YEARS. / Jhb : Transnet  Heritage Foundation, 1995, 34p, ill, kaarte, 21x30cm. [written and compiled for   Transnet by Eric Conradie].

 

Conradie, Ernst

   KIES DIE REGTE BEROEP. : BEPLAN VIR SUKSES. / Ernst Conradie.

 

Conradie, Erns Marthinus

   DIE GESKIEDENIS VAN PYPORRELS IN DIE WES- EN SUIDKAAP VOOR 1914 / deur Erns  Marthinus Conradie, 1978 446 blaaie : ill. ;   30 cm.

 

Conradie, Francois D., 1867-

   MET CRONJE AAN DIE WESFRONT (1899-1900) : EN, WAAROM HET DIE BOERE DIE OORLOG VERLOOR? / deur Francois D. Conradie, Kaapstad : Nasionale Pers, 1943. 244  p. : ill. ;   21 cm. (Ons geskiedenis-series. )

 

Conradie, Franz

   CAMERA HINTS / Franz Conradie. Jhb : Photo Agencies, 1994, 8p. ill.

   DIE LAASTE VELDSLAG (Geskiedkundige roman oor ABO, vervolg op Werda)

   DIE WEESKINDERS / Franz Conradie. Pretoria : Afrikanervolkswag, 1990, 152 p, kaart, Afrikaans fiksie, (Geskiedkundige roman oor die Groot Trek 1836-1840)

   KAMERAWENKE / Franz Conradie. Jhb : Photo Agencies, 1994, 8p. ill.

   KEN ONS STERRE : 'n gids vir die groentjie. / Franz Conradie.

   STARGAZING FOR THE NOVICE / Franz Conradie.

   VAALPENS EN ROOIBAADJIE (Geskiedkundige roman oor die Transvaalse Vryheids-oorlog)

   WERDA (Geskiedkundige roman oor die ABO)

 

Conradie, H. F. (Hendrik Francois/Hennie), 1927-

   ABC WAT JOU GELOOF DIEPTE GEE. / deur Hennie Conradie, Wellington,           Protea

   SPATSELS VAN SY LIEFDE. : jou veelkleurige deel van God se genade. /         Dr. Hennie Conradie.

   'N ABC VIR DIE GEBED : 'n Bybelkorrespondensiekursus oor die gebed /         deur Hennie Conradie, [Wellington] : Bybelkor, 1981 , 1983 druk 256 p.

 

Conradie, H. L. N.

   DIE CONRADIE-GESLAGREGISTER / [soos opgestel deur H.N. Conradie], [S.l.] : N. G. Sendingpers, 1954. 104 p. ; 24 cm.

   DIE CONRADIE-GESLAGSREGISTER, 1978-uitgawe / soos opgestel deur H.L.N.  Conradie, [S.l.] : College of Careers, 1978 111 p. ; 21 cm.

   DIE CONRADIE-GESLAGSREGISTER, 1978-uitgawe / soos opgestel deur H.L.N.   Conradie, Strand : Werda-komitee, 1978 111 p.

 

Conradie, J. H.

   DIE VRUG VAN VIER JARE : 'N KORTE OPSOMMING VAN DIE WERK VAN DIE HERTZOG-REGERING, 1924-1928 / opgestel en uitgegee op las van die Nasionale Party van S.A. deur J.H. Conradie, Kaapstad : Nasionale Pers, [1929?] 47 p. ; 25 cm.

  

Conradie, L. J. (Louis J.), 1893-

   SPAANDERS WAT VLIEG : DIE ROMANTIEK VAN DIE POSKANTOOR / L.J. Conradie,   Pretoria : Van Schaik, 1953 180 p. : ill. ;   21 cm.

 

Conradie, Margaretha Magdalena Linström (geb. Hough). 1919-

   WIT WOLKE / deur M. Conradie, Bloemfontein : Nasionale Pers, 1947, 133p

 

Conradie, Marie. 1942-

   EK WIL WEER SING!. : Vrees vir kanker kan oorwin word. / Marie Conradie, Elarduspark [Pretoria], M. Conradie

 

Conradie, Nita.

   VIR JOU TROUDAG / Nita Conradie.

 

Conradie, P. J. (Pieter Jacobus), 1931-

   AVONTURE VAN DIE GRIEKSE HELDE EN GODE / P.J. Conradie, Kaapstad : Human & Rousseau, 1964. 184 p. : ill. ;   22 cm.

 

Conradie, Pierre

   EKLIPTIKA X / Pierre Conradie

   DIE 'SKONE MARIA' / Pierre Conradie

 

Conradie, R. P. (Robert Philippus)

   DIE EKONOMIESE ONTWIKKELING VAN DIE KOUE BOKKEVELD / deur R.P. Conradie, 1942 116 blaaie, [6] blaaie met plate : ill. ;   25 cm.

 

Conradie, Susan

   BRUID VIR DIE LEEU

 

Conradie, W. J. (Willem Johannes), 1857-1925

   BIBLE AFRIKAANS SELECTIONS 1920 / AFRIKAANSE KINDERBIJBEL / deur W. J. Conradie, --

      Kaapstad : Nationale Pers, 1920 573 p. : ill. ;   22 cm.

   BYBELGESKIEDENIS VIR ONS VOLK / deur W.J. Conradie, Kaapstad: HAUM, 1916, 2de uitg.  xii, 482 p ill

   DIE AFRIKAANSE KINDERBYBEL / deur W.J. Conradie, Kaapstad Nas. Pers 1940, 600p

   ONDERVINDINGEN VAN EEN JONGE PREDIKANT IN NAMAKWALAND / door W.J. Conradie, London : Longmans, Green, 1909 63 p. : ill. ; 16 cm. (Zuidafrikaanse lektuur  no. 1 )

   OP REIS IN HET ZUIDWESTEN / door W.J. Conradie, London : Longmans, Green, 1910. 114 p. : ill. ;   16 cm. (Zuidafrikaanse lektuur no. 3 )

   SKETSE UIT DIE BOERELEWE / deur W.J. Conradie, Kaapstad : Nasionale Pers, 1943. 137 p. ; 18 cm.


/o:p>

Conradie, Willie S.

INWYDING, KERKSAAL EN KATEGESELOKAAL, BIESIESVLEI 23-1-1977.
Dec 2011: Page designed and created by Piet Conradie;